Wady lakiernicze – jak można ich uniknąć dzięki stosowaniu pistoletu antystatycznego?

W pracy lakiernika spotykamy się z wieloma wadami lakierniczymi, które mogą skutecznie uszkodzić powłokę lakierniczą. Takie wady lakiernicze wymagają naprawy i ich usunięcia, co wiąże się dodatkowymi kosztami, a także wydłużeniem czasu realizacji danego zlecenia. Aby zminimalizować to ryzyko i zoptymalizować pracę lakierni, warto skupić się na zapobieganiu wad powłok lakierniczych. Działania prewencyjne pozwolą na poprawę jakości usług, uniknięcie nieprzewidzianych kosztów związanych z naprawą powłoki oraz zmniejszenie liczby reklamacji wśród odbiorców.

Rodzajów wad lakierniczych istnieje bardzo wiele, a każda z nich wymaga innego opracowania. My dziś skupimy się na wtrąceniach i zanieczyszczeniu powłoki lakierniczej drobinami pyłu. Omówimy:

- czym są wtrącenia,
- jakie są ich przyczyny,
- jakie mogą mieć konsekwencje dla powłoki lakierowej,
- w jaki sposób wyeliminować ryzyko powstania wtrąceń?

Czym są wtrącenia w powłokach lakierowych?

Wtrącenia w powłoce lakierowej to zabrudzenia, które zostały wtopione i ostatecznie zamknięte w warstwie lakieru. Istnieją wtrącenia powstałe na etapie lakierowania danego elementu oraz wtrącenia, które powstały w wyniku eksploatacji, czyli wszystkie drobiny, które zostały „wprasowane” w lakier samochodu. My zajmiemy się tym pierwszym rodzajem wtrąceń. Najczęstszymi zabrudzeniami, które zostają zamknięte w powłoce malarskiej, są kurz, włókna oraz drobinki pyłu. Mogą on powstawać nawet podczas wykonywania powłoki w kabinie lakierniczej. Czasem wtrąceniami określa się także sklejenie ziaren metalicznych, które wynika ze nieodpowiedniego rozłożenia ładunków. Wtrącenia w powłokach lakierowych najlepiej oglądać przy naturalnym świetle dziennym, czasem wtrącenia bywają niewidoczne, lecz wyczuwalne pod palcami.

Wtrącenia mogą występować w różnym stopniu zauważalności, od nieznacznych (wielkość od 50 µm do 90 µm), przez widoczne o wielkości 90 µm – 125 µm, po znaczne, osiągające rozmiary od 125 µm do 180 µm.

Zapobieganie wtrąceniom w powłokach lakierowych przy pomocy pistoletu antystatycznego

Przygotowanie powierzchni do prac lakierniczych, takie jak szlifowanie, polerowanie, oklejanie, a także sam proces lakierowania, mogą ingerować w powłokę elektronów i powodować zwiększone przyciąganie wszelkich pyłków i zanieczyszczeń, które bywają niewidoczne dla oka. Duży problem pojawia się także w przypadku wykonywania powłoki z lakieru metalicznego.

Żeby uniknąć wtrąceń, należy zneutralizować powierzchnię przygotowywaną do lakierowania poprzez dostarczenie ładunków dodatnich i ujemnych. Najlepiej w tym celu zastosować pistolet antystatyczny, z którym przygotujemy powierzchnię tak, aby zniwelować przyciąganie drobinek i powstawanie wtrąceń. W ten sposób zminimalizujemy wady w powłokach lakierowych, a co za tym idzie, poprawimy jakość wykonywanych usług.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pistoletów antystatycznych? Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, a także do kontaktu z naszymi doradcami:

tel.: +48 697 860 760

+48 510 091 624